tao2

วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัน World Turtle Day หรือ วันเต่าโลก โดยองค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล โดยจุดประสงค์ของวันเต่าโลก เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีปริมาณแนวโน้มลดลงทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยนับเป็นสิ่งดีที่ควรร่วมมือกันอนุรักษ์เต่าทะเลในบ้านเราด้วยเช่นกัน ซึ่งในน่านน้ำไทยเรานั้นมีเต่าทะเลทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ เต่ากระ เต่าตนุ เต่ามะเฟือง และเต่าหญ้า ในทุก ๆ ปี จะมีเต่าตายจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงเข้าไปรุกถิ่นอาศัยของเต่าทะเลมากไป จนทำให้เต่าถูกใบพัดเรือฟันกระดองจนตาย อีกทั้งพื้นที่ที่เต่าใช้วางไข่ ได้ถูกทำลายแปรสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำให้เต่าไม่สามารถขึ้นมาวางไข่ได้ หรือวางไปแล้วลูกเต่ามีโอกาสตายสูง

วันเต่าโลก

 

วันเต่าโลก
ภาพจาก thaipbs
        นอกจากนี้ ยังมีปัญหาขยะ ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่าประเทศไทยติดอันดับ 5 ของโลก ที่มีการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด และยังพบว่าเศษพลาสติก ซากอวนเก่า ถือเป็นขยะที่ทำให้เต่าทะเลเสียชีวิตอันดับต้น ๆ …ช่างน่าสงสารน้องเต่าจริง ๆ

และยังคงมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่า เต่าทะเลกินแมงกะพรุนเป็นอาหาร แม้ว่าอาหารเหล่านี้มีสารพิษก็ตาม แต่เต่าทะเลนั้นมีความสามารถในการสะสมพิษในร่างกายโดยไม่เป็นอันตราย ซึ่งบรรดาน้องเต่าจะช่วยกินแมงกะพรุนตามห่วงโซ่อาหาร แต่ด้วยจำนวนเต่าทะเลลดน้อยลงมาก แมงกะพรุนจึงยังระบาดเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ตามที่เราได้ยินข่าวคราวอยู่บ่อย ๆ นั่นเอง

วันเต่าโลก

อย่างไรตาม ปัจจุบันประเทศไทยก็ได้มีการรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเล โดยประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีกฎหมายห้ามล่า ห้ามครอบครอง ห้ามค้า หรือห้ามนำเข้า-ส่งออก รวมถึงยังมีนักวิชาการได้ออกมาแนะนำว่า ควรมีการอนุรักษ์หาดไว้เป็นบางส่วน เพื่อเก็บพื้นที่ให้เต่าได้วางไข่ ไม่จำเป็นต้องโปรโมทเป็นการท่องเที่ยวทั้งหมดเสมอไป อีกทั้งไม่ควรทำการประมงแบบทำร้ายเต่า เช่น การใช้อวนลาก อวนลอย และเบ็ดราว บริเวณชายฝั่งหน้าแหล่งวางไข่เต่าทะเล เพราะเต่าทะเลเป็นสัตว์น้ำที่หายใจด้วยปอด เมื่อติดอวนหรือเบ็ดอยู่ใต้น้ำนาน ๆ ก็จะจมน้ำตายได้ รวมถึงควรสนับสนุนการเพาะพันธุ์ลูกเต่าเพื่อปล่อยสู่ทะเล และทำศูนย์รักษาเต่าบาดเจ็บด้วย

วันเต่าโลก

นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด และทุกคนสามารถที่จะช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเลได้ โดยการเริ่มต้นง่าย ๆ ที่ตัวเรา ลองลดการใช้ถุงพลาสติก ทิ้งขยะพลาสติกให้ถูกที่ถูกทาง ไม่ทิ้งลงสู่ชายหาด ช่วยกันเก็บขยะที่อันตราย เช่น เศษแก้ว นำไปทิ้งในจุดที่เหมาะสม เตือนคนรอบข้างให้ตระหนักว่าขยะที่ทิ้งลงทะเลนั้น ทำร้ายน้องเต่าไปมากขนาดไหน ซึ่งพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้มีผลต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลก

รู้อย่างนี้แล้ว…ช่วยกันรักษาทะเลบ้านเราให้สะอาด เพื่อเต่าทะเลจะได้ไม่สูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลไทย

วันเต่าโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก worldturtleday.org, marinegiscenter.dmcr.go.th, tcijthai.com, thaipbs.or.th

cr:kapook.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here