วันพฤหัสบดี, มกราคม 23, 2020
มีกระแสข่าวเผยแพร่ในสื่อหลายสำนักว่า พรรคอนาคตใหม่เตรียมทางออกกรณีที่พรรคถูกยุบไว้เบื้องต้นแล้ว โดยแนวทางแรก คือ ให้ส.ส.ย้ายไปสังกัดพรรคที่มีอยู่เดิม นั่นคือ พรรคสามัญชน แต่สมาชิกในพรรคยังมีความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งหลายคนยังมีความกังวลเกี่ยวกับแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคดังกล่าว ขณะที่อีกแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้สูงมาก คือ การตั้งพรรคใหม่ แล้วผลักดันให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ อยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่ได้เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ สำหรับชื่อพรรคใหม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใด แต่ก็มีโอกาสที่จะหันกลับไปใช้ชื่อ พรรคพลเมืองใหม่ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการใช้ชื่อพรรคว่า อนาคตใหม่ เคยพิจารณานำมาใช้ แต่กลัวว่าชื่อมีความใกล้เคียงกับชื่อ พรรคพลเมืองไทย ที่มีนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค จนทำให้ประชาชนเกิดความสับสน นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงชื่อ พรรควิสัยทัศน์ใหม่ อีกด้วย ทั้งนี้ กระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินเป็นจำนวนกว่า 191 ล้านจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่ง...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...

Witness Technological History in the Making

15
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...

Watch Really Funny Animals Do Crazy Things

15
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...

Top 10 Incredible Technologies You Can Use

15
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...

The 5 Most Incredible Body Transformations

37
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...

Discover Affordable Ways to Hide Fatigue

15
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...

Official Designers for the Industry Giants

14
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...